วัตถุประสงค์ทางการตลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

วัตถุประสงค์ทางการตลาด (Objective)  

หมายถึงเป้าหมายหรือผลที่คาดหวัง ( End result) และต้องการให้ประสบความสำเร็จ วัตถุประสงค์ทางการตลาด

จะเกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการราคาสถานที่จัดจำหน่ายการส่งเสริมการขายการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดในเชิงปริมาณที่ต้องการให้สินค้าแบะบริการขายได้หรือเพิ่มยอดขายภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ดีต้องสามารถระบุเป็นจำนวนได้ ซึ่งจะมีการระบุตลาดเป้าหมายรวมถึงระยะเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว (ซึ่งปกติจะเป็นระยะเวลา 1 ปี)  ตัวอย่างเช่น บริษัท Skincare แห่งหนึ่ง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดไว้ว่า  “เพิ่มยอดขายขึ้น 15% ในส่วนตลาดธุรกิจขนาดย่อม ภายในระยะเวลา 12 เดือน

                                                                 

 

 

และสร้างกลยุทธให้ไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ อย่างเช่น เป้าหมายของ บริษัท Skincare เปิดมาได้ 3 ปี 

อยากที่จะสร้างยอดขายเพิ่ม 15% ในปีนี้เพราะไม่เคยทำการตลาดออนไลน์มาก่อน

ขั้นแรกควรที่จะดูจุดเด่นของสินค้าของตนเอง เพื่อที่นำไปเทียบกับคู่แข่งในท้องตลาด โดยนำจุดเด่นส่วนนั้นมาขัดเกลา เพื่อสร้างกลยุทธแคมเปญ

 กระตุ้นยอดขาย หรือ กระตุ้นการรับรู้ให้มากขึ้น ใช้เครื่องมือทางการตลาดอะไรบ้าง เว๊ปไซต์มีหรือยัง? ไซเชียลเชื่อมต่อหรือยัง?  อัตลักษณ์อย่างไร เพื่อให้กลุ่มเป้า

หมายจดจำได้ง่าย และเป็นตัวของตัวเอง เมือคิดถึงสินค้าของเรา 

 


 

Visitors: 64,342